ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 46
Data podjęcia
2016-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXV.155.2016
Status
Nieobowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2016-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych
Nr aktu prawnego
XXV.154.2016
Status
Uchylony
Lp: 48
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XXIII.149.2016
Status
Uchylony
Lp: 49
Data podjęcia
2016-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XXIII.148.2016
Status
Uchylony
Lp: 50
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XVI.108.2016
Status
Zmieniony
Lp: 51
Data podjęcia
2016-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXII.137.2016
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2016-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXII.134.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2016-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu giżyckiego"
Nr aktu prawnego
XXI.128.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki
Nr aktu prawnego
XVI.107.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Nr aktu prawnego
XVI.106.2016
Status
Uchylony
Lp: 56
Data podjęcia
2015-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XV.99.2015
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2015-12-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
XV.98.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2015-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XIV.93.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2015-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XIV.92.2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Nr aktu prawnego
XIII.84.2015
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji