ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XLII.261.2018
Status
Uchylony
Lp: 32
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLII.260.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XL.254.2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2018-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym
Nr aktu prawnego
XXXVIII.244.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXVI.228.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku
Nr aktu prawnego
XXXIV.220.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
Nr aktu prawnego
XXXIV.219.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2017-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XXXIV.218.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2017-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXIII.206.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2017-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXIII.205.2017
Status
Uchylony
Lp: 41
Data podjęcia
2017-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXXIII.201.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2017-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Nr aktu prawnego
XXX.191.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Nr aktu prawnego
XXIX.181.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego.
Nr aktu prawnego
XXIX.180.2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2017-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wydawanych w związku ze zmianą adresu kierowcy lub właściciela pojazdu, gdy zmiana ta spowodowana została zmianami administracyjnymi.
Nr aktu prawnego
XXVIII.177.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji