ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVII.286.2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII.286.2022

Szczegóły informacji

XLVII.286.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-01

Data wejścia w życie: 2022-12-31

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Traci moc:

XXX.191.2017

Na podstawie:

art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  
Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Giżycki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
 
§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3.  
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
§ 4.  
Traci moc Uchwała Nr XXX.191.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 
§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony