ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVI.270.2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLVI.270.2022

Szczegóły informacji

XLVI.270.2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2022-10-27

Data wejścia w życie: 2022-11-17 z mocą od 2022-09-01

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki

Zmienia:

XVI.108.2016

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały nr XVI.108.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki, w Dziale IV Dodatek funkcyjny, dokonuje się następujących zmian:
 
  1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    ,,2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, a także nauczycielom opiekującym się oddziałem przedszkolnym i nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy oraz mentora”.
  2. § 5 lp. 6 Tabeli dodatków funkcyjnych, otrzymuje brzmienie:
    ,,6. Wychowawcy klas, nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym, opiekunowie stażu, mentorzy.”
  3. w § 5 lp. 6 Tabeli dodatków funkcyjnych, dodaje się lit. d w brzmieniu:
    ,,d) mentorzy – 120,-”
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Koniuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-07 09:40:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-07 09:40:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07 09:40:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony