ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII.136.2020Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII.136.2020

Szczegóły informacji

XVIII.136.2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVIII

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-06-23

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-28

Tytuł aktu:

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchyla:

XLII.262.2018

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 19, art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)
  2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 pobiera się opłaty. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustala Rada Powiatu w Giżycku odrębną uchwałą.
 
§ 3
Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1.
  1. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłączenie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.
  2. Przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania się w zatoce przystankowej lub przy słupku przystankowym, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
  3. Korzystający z przystanku jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.
  4. Zatrzymanie się pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, jednak nie dłużej niż 10 minut na przystankach komunikacyjnych nr: 04, 06, 08, 10 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Giżycku i nie dłużej niż 5 minut na pozostałych przystankach komunikacyjnych.
 
§ 4
Uchyla się Uchwałę Nr XLII.262.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 15.06.2018 r., poz.2738).
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Romejko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-01 09:37:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-01 09:39:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01 09:39:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony