ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 136
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana uchwały nr V/42/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
VII/55/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2007-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym.
Nr aktu prawnego
V/43/2007
Status
Uchylony
Lp: 138
Data podjęcia
2007-03-01
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Nr aktu prawnego
V/42/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana uchwały nr XLV/374/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2006 r.
Nr aktu prawnego
III/27/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2006-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego studentom, w roku akademickim 2006/2007
Nr aktu prawnego
XLV/375/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2006-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom szkół, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki oraz Gmina Wydminy w roku szkolnym 2006/2007
Nr aktu prawnego
XLV/374/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2006-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XLIII/347/2006
Status
Uchylony
Lp: 143
Data podjęcia
2006-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustanowienie stypendium.
Nr aktu prawnego
XLII/329/2006
Status
Uchylony
Lp: 144
Data podjęcia
2006-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXXIX/309/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2006-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Bystry Gmina Giżycko
Nr aktu prawnego
XXXVIII/298/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2005-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Giżyckiego i regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki.
Nr aktu prawnego
XXXII/253/2005
Status
Nieobowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana uchwały Nr XXII/154/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Nr aktu prawnego
XXXI/249/2005
Status
Nieobowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2005-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana uchwały Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/244/2005
Status
Uchylony
Lp: 149
Data podjęcia
2005-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zmiana uchwały nr XV/107/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
XXIX/226/2005
Status
Uchylony
Lp: 150
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/194/2005
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji