ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o zwołaniu XLII sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 30 czerwca 2022 r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-22 15:16:46 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

Giżycko, 22.06.2022 r.
BR.0002.6.2022                                                     
 
 
Szanowni Państwo
Radni
Rady Powiatu
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu w Giżycku w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XLI sesji z dnia 26 maja 2022 r. 
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Giżycku – Druk nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w roku szkolnym 2022/2023 – Druk nr 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu – Druk nr 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2022-2033 – Druk nr 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022 – Druk nr 5.
 12. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Giżyckiego za rok 2021 – raport dostępny jest na stronie internetowej BIP.
  1. prezentacja raportu,
  2. debata nad przedstawionym raportem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum zaufania – Druk nr 6. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 – Druk nr 7.
  1. przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2021 – sprawozdania dostępne są na stronie internetowej BIP,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 – Druk nr 8.
  1. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Giżycku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021,
  2. przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2021,
  3. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2021,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.        
                                                                                                         
Przewodnicząca Rady Powiatu
Monika Łępicka-Gij
« powrót do poprzedniej strony