ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VIII.58.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-01 14:07:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VIII.58.2015
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr II.23.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.741.602 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 64.626.006 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.115.596 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 72.731.050 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 65.261.327 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.469.723 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 989.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 989.448 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 3.148.764 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 989.448 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2015 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do Uchwały Nr VIII.58.2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.75411 – dotyczy dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku:

 1. remont garażu w związku z niedostosowaniem jego wymiarów do nowego samochodu ratownictwa wodnego - 8.000 zł (środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu),
 2. zakup poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem i korków uszczelniających z osprzętem – 20.000 zł (środki pochodzą z Gminy Miejskiej Giżycko)

Rozdz.85324 – dotyczy realizacji programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR – 87.546 zł (środki pochodzą z PFRON)

Rozdz.60014 – dotyczy porozumienia z Gminą Giżycko na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow. 1823N w m.Sulimy w kwocie 300.000 zł. Środki własne Powiatu wynoszą 332.325 zł (z czego 182.325 zł przesuwa się jako nadwyżkę planu nad potrzebami z zadania pn. „Przebudowa dr.pow. nr 1718N w Ruda-Rydzewo w m.Rydzewo”).

Wydatki:

Rozdz.75020 – dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składki z tytułu uczestnictwa Powiatu w stowarzyszeniu pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Na ten cel przesuwa się nadwyżkę środków zabezpieczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (plan wynosi 30.000 zł a potrzeby: 8.000 zł).

Rozdz.85333 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie wydatków na realizację projektu pn. „My młodzi, nam praca nie zaszkodzi” w celu dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-01 14:05:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-01 14:07:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-01 14:07:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony