ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VIII.57.2015 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-01 14:00:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VIII.57.2015
RADY POWIATU w GIŻYCKU

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V.44.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

L.p

Nazwa zadania

Plan 2015

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art. 11)- stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje

88.000,00

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej

10.000,00

3.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26 d)

4.000,00

4.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26 e )

70.000,00

 

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

172.000,00

5.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

739.800,00

6.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

50.000,00

7.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

114.481,00

8.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

7.800,00

9.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych

410.000,00

 

Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej

1.322.081,00

 

OGÓŁEM

1.494.081,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Czesław Żdanuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-01 14:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-01 14:00:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-01 14:00:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony