ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VI.52.2015 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015 - 2029

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-06 10:54:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VI.52.2015
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015 - 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr II.22.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015 - 2029 w ten sposób, że:

  1. Wieloletnia Prognozy Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Objaśnienia do Uchwały Nr VI.52.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Niniejsza uchwała jest skutkiem uchylenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Uchwały Rady Powiatu Nr V.47.2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015 – 2029 z powodu przekroczenia w 2016 relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Uchylona uchwała związana była ze zmianami budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 dokonanymi 26 marca 2015 r. w zakresie:

  1. dochodów i wydatków, tym planowanych do realizacji nowych programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:
    1. Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne – realizowany przez PZOSiPO,
    2. Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – realizowany przez II LO.
  2. wyniku finansowego (zwiększenie deficytu o 438.505 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków o środki niewykorzystane w 2014 r. przy realizacji projektów unijnych) oraz źródła jego pokrycia (zwiększenie wolnych środków o 438.505 zł).

Dlatego też niniejsza uchwała ponownie uwzględnia w/w zmiany budżetu oraz zmiany planowane do podjęcia na sesji w kwietniu 2015 r. w szczególności zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym udzielenia przez gminy Powiatu Giżyckiego pomocy finansowej na te zadania.

W konsekwencji powyższych zmian zachowana zostaje zgodność budżetu z WPF a wskaźniki wynikające z art. 243 są spełnione.

Ponadto dokonuje się zmiany podstawowych wielkości budżetowych w zakresie wykonania roku 2014 – zmian tych dokonuje się na podstawie sporządzonych sprawozdań miesięcznych: Rb-27S i Rb-28S za rok 2014.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-06 10:47:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-06 10:54:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-06 10:54:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony