ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr V.49.2015 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Giżyckiego

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-01 11:15:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V.49.2015
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działanie Starosty w sprawie przetargu na świadczenie usług pocztowych oraz po zapoznaniu się z postępowaniem wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną uznaje się złożoną skargę za bezzasadną.

U Z A S A D N I E N I E

Skarżący w dniu 26 stycznia 2015 r. złożył pismo, które następnie w dniu 26 lutego 2015 r. polecił uznać jako skargę na działalność Starosty Giżyckiego w zakresie potrzeby i sposobu wyłonienia firmy świadczącej usługi dostarczenia korespondencji. W toku prowadzonego przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego skarżący powołując się na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdził swój zarzut, podkreślając brak potrzeby zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pocztową. Uzasadnił, iż w sytuacji, gdy zamówienie nie przekraczało równowartości 30 000 Euro należało nie przeprowadzać przetargu lecz zawrzeć bezpośrednio umowę z operatorem pocztowym Pocztą Polską, jako wykonawcą świadczącym w sposób właściwy usługę. Wskazał przy tym, iż przed wszczęciem postępowania nie dokonano rozeznania rzeczywistych kosztów, także społecznych, które między innymi, poprzez ich nieuwzględnienie przyczyniają się do zwolnienia 10% pracowników Poczty.

Wbrew temu co zarzucił skarżący, Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z dokumentami sprawy, przeprowadzoną procedurą przetargową na świadczenie usługi pocztowej, nie znalazła w działaniach Starosty nieprawidłowości. Nie potwierdziła zarzutu skarżącego co do niezasadności lub braku potrzeby zastosowania trybu przetargowego w celu wyłonienia operatora pocztowego.

Ustaliła, iż przed przystąpieniem do zamówienia usługi pocztowej została oszacowana wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 76 796,80 zł. Wymieniona kwota nie przekraczała kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro, co pozwoliło nie stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, ale obligowało do zastosowania zasady konkurencyjności w myśl innych przepisów. Została zastosowana wewnętrzna procedura oparta o przepisy ustawy o finansach publicznych i o przepisy ustawy Kodeks cywilny. W toku postępowania kierowano się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania, zasadą bezstronności oraz wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów zgodnie z art.44 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Realizując wskazane założenia zastosowano tryb przetargowy stosownie do art. 701 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn. zm.) wyłaniając wykonawcę, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę i z którym podpisano umowę.

Kolejny zarzut skarżącego braku rzeczywistego rozeznania kosztów społecznych uznać należy za nietrafiony, obowiązujące przepisy nie przewidują przygotowania takiego dokumentu.

Mając powyższe na względzie uznano zarzuty skarżącego za bezzasadne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu, zobowiązując do przekazanie odpowiedzi na skargę skarżącemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-01 11:15:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-01 11:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 11:15:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony