ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr V.46.2015 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-01 11:15:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V.46.2015
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zajęcia stanowiska

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 2303)

§ 1

Rada Powiatu podejmuje pozytywne stanowisko w sprawie wspólnego przystąpienia Powiatu Giżyckiego do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w celu uchylenia art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 2

Stanowisko należy przekazać Zarządowi Związku Powiatów Polskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do Uchwały Nr V.46.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Mimo aktywnego sprzeciwu przedstawicieli samorządów podczas prac w Sejmie i Senacie RP, wprowadzony do obrotu prawnego przepis art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nakładając na samorządy w 2015 r. obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środki w wysokości nie niższej niż wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej nie wprowadził zmiany w żadnej ustawie, ustanowił natomiast na okres jednego roku regułę zobowiązującą samorządy do gospodarowania środkami części oświatowej subwencji ogólnej w określony w niej sposób.
Sugerując, iż w jednostkach samorządu terytorialnego nie przeznacza się odpowiedniej ilości środków mimo że są one dedykowane celom związanym właśnie z organizacją pracy dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej organizacji tej pracy, ustawodawca ogranicza w tym zakresie prawo do dysponowania przyznanymi środkami.
W skutek informacji przekazywanych bezpośrednio przez zainteresowanych (rodzice dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej opieki i organizacji pracy) wprowadzono w ustawie rozwiązanie mające na okres jednego roku zastąpić samorządy w ich roli związanej z wydatkowaniem środków pochodzących z subwencji ogólnej.
Z tej racji, iż art. 32 cytowanej wyżej ustawy nie proponuje zmiany żadnej ustawy, w szczególności zaś ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie wprowadza jednorazowo regułę dotyczącą wydatkowania subwencji, budzi to wątpliwości konstytucyjne.
W myśl art. 167 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są subwencje ogólne. Choć pojęcie subwencji nie zostało w Konstytucji zdefiniowane, to jego znaczenie zostało ustalone w doktrynie i praktyce.
Subwencja ogólna, w tym jej część oświatowa jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego, którym w przeciwieństwie do dotacji może ona samodzielnie dysponować.
W tym w świetle, w ramach przyznanej samodzielności, samorządy powinny mieć prawo decydowania o przeznaczeniu otrzymanych z tego źródła środków tak aby móc skutecznie realizować postawione przed nimi cele.
Art.32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej nie rozwiązuje trudnej sytuacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Jego pełne wdrożenie nie tylko w sposób istotny ogranicza konstytucyjne podstawy ustroju samorządowego ale także podważa zaufanie obywateli do jego organów.
Dzieje się to wszystko w sytuacji, kiedy samorządy powiatów zapewniają szeroki wachlarz pomocy osobom niepełnosprawnym, wykorzystując jednocześnie możliwości finansowe dla podniesienia ich jakości wykraczające poza środki wynikające z części oświatowej subwencji ogólnej.
Tylko w roku 2014 Powiat Giżycki przy wynikającej z subwencji kwocie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 6 838 981 zł. wydał ze środków własnych oraz innych źródeł 7 773 299 zł. nie licząc kwot na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Wobec powyższego inicjatywę Zarządu Związku Powiatów Polskich należy uznać za całkowicie zasadną i przyjąć pozytywne stanowisko w sprawie wspólnego przystąpienia Powiatu Giżyckiego do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w celu uchylenia art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-01 11:02:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-01 11:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 11:15:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony