ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr II.21.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-24 11:26:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr II.21.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.995.219 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 67.668.728 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 7.326.491 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 79.152.621 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 71.355.985 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.796.636 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 4.157.402 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do Uchwały Nr II.21.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80140 i rozdz.80147 – dotyczy zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (rozdział) zadania realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną”.

Wydatki:

Rozdz.70005 - dotyczy zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (paragraf) planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup gruntów.

Rozdz.80130 i 85333 – dotyczy zmian w planie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (przesunięcia między paragrafami):

 1. „Rybacki staż zagraniczny” (na wniosek ZSKŚiA),
 2. „My młodzi - nam praca nie zaszkodzi” (na wniosek PUP).

Rozdz.80140 i rozdz. 85406 – w związku z niewystarczającym planem wydatków na wynagrodzenia osobowe w PORE dokonuje się przesunięć nadwyżki środków (plan w stosunku do potrzeb) z CKUPiDN.

Rozdz.85141 – w związku z niewystarczającym planem wydatków przeznaczonych na zakup dofinansowanie zakupu sprzętu dla SOR Szpitala Giżyckiego sp. z o.o., pochodzących z budżetu państwa, dokonuje się zwiększenia o środki własne powiatu w kwocie 10.000 zł.

Rozdz.85218 – dotyczy przesunięcia nadwyżki środków przeznaczonych na zakup kserokopiarki w PCPR na zakup materiałów i wyposażenia w tej jednostce w celu realizacji niezbędnych potrzeb (3.176 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-24 11:25:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-24 11:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-24 11:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony