ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XL.232.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-26 13:41:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XL.232.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 75.771.142 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 66.287.751 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.483.391 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 79.928.544 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 70.161.383 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 9.767.161 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 4.157.402 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Objaśnienia do uchwały Nr XL.232.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 23 maja 2014 r.

Dochody:

Rozdz.85202 – dotyczy zmniejszenia planu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej (Dec. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 41/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.)

Dochody i wydatki:

Rozdz.85407 – zmiana dotyczy projektu pn. ”Rozszerzenia zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” (zapisania planu dochodów i wydatków zgodnie z zawarta umową: współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego – 61,5%, budżet państwa – 20,5%, środki własne powiatu – 18,0%).

Wydatki:

Rozdz.60014 i 70005 – dotyczy planu wydatków przeznaczonych na zakup gruntów (zmniejszenie o 241.652 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz nazwy zadania).

Rozdz.75045 – dotyczy zmian w planie wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją.

Rozdz.75411 – dotyczy dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP.

Dz.801 i dz.854, § 4040 – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych o powstałe nadwyżki.

Rozdz.85202 - dotyczy przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na fundusz wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.

Rozdz.85218 - dotyczy przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie. Ponadto z braku środków rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakupu samochodu osobowego dla PCPR”.

Rozdz.85333 – dotyczy zwiększenia planu wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli w sali doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdz.85406 – dotyczy zabezpieczenia środków na zakup licencji do terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów poprzez dostosowanie ich do wykonania roku 2013:

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 0 (zmniejszenie o 2.616.586 zł),

Inne rozliczenia krajowe (wolne środki): 4.157.402 zł (zwiększenie o 2.573.988 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-26 13:33:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-26 13:41:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-26 13:41:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony