ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXVII.219.2014 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-03-04 11:34:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVII.219.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.468.454 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.897.049 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 8.571.405 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 78.668.454 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 69.883.803 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 8.784.651 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.200.000 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 6.359.316 zł, w tym:
   1. kredyty: 2.159.316 zł,
   2. wolne środki: 4.200.000 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII.219.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 lutego 2014 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.85395 – dotyczy dofinansowania rozbudowy i przebudowy budynku Zakładu Aktywności Zawodowej (pomieszczeń pralni). Przewidywane dofinansowanie ze środków PFRON: 50% (225.000 zł).

Rozdz.85403 – zmiana dotyczy projektu pn. „Uczymy się od siebie” i związana jest z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy.

 

Wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zmniejszenia środków przeznaczonych na ewentualny wykup gruntów w związku z planowanymi na 2014 r. inwestycjami.

Rozdz.71015 – dotyczy zmian na wniosek PINB po analizie wydatków niezbędnych na wynagrodzenia.

Rozdz.75020 – dotyczy zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w związku z koniecznością utworzenia nowych paragrafów.

Rozdz.: 80111 i 85403 – dotyczy zmian na wniosek SOSW w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz.80130, rozdz.80146 i rozdz.80195 i rozdz.85403 – dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:

 • Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów ZSZ szansą na ich mobilność zawodową,
 • Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego,
 • Rybacki staż zagraniczny,
 • SORE - działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim,
 • Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków tych projektów o środki niewykorzystane w 2013 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-03 13:20:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-04 11:34:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04 11:34:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony