ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.206.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-24 13:21:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.206.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 75.430.959 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 65.819.746 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.611.213 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 81.430.959 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 73.685.260 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.745.699 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
   1. kredyty: 6.000.000 zł,
   2. wolne środki: 3.159.320 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
   2. pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.
 3. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na rok 2013 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmiany załącznika: Plan dotacji majątkowych na rok 2013, który po zmianach otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do uchwały Nr XXXV.206.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 140.000 zł (m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce związane z utrzymaniem dróg.

Rozdz.80130 - dotyczy zmian w projekcie pn. „Giżycki MEDYK najlepszy absolwent na rynku pracy” w związku z przesunięciem realizacji części zajęć z 2012 r. na grudzień 2013 r.

Rozdz.85321 – dotyczy dochodów uzyskanych przez PCPR w związku z wyjazdowymi posiedzeniami zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Wydatki:

Pozostałe zmiany (niewynikające ze zmian planu dochodów) dotyczą wniosków jednostek (Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa PSP, Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Policealna, PCPR) o przesunięcia między paragrafami w związku z: 

 • koniecznością utworzenia nowych paragrafów,
 • wykorzystaniem dotacji celowych,
 • realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto dokonuje się zmiany planu:

 • dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w związku z ponownie przeprowadzonym konkursem ofert (§ 2360 w rozdz.75095 i rozdz.85195),
 • dotacji majątkowych na rok 2013 r. ( załącznik nr 7: w zakresie paragrafu - kol.3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-24 13:20:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-24 13:21:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-24 13:21:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony