ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.204.2013 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-24 13:12:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXV.204.2013
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI.163.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. (zmiana: uchwała nr XXX.181.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2013 r.: uchwała nr XXXII.193.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2013 r., uchwała nr XXXIII.196.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2013 r.; uchwała nr XXXIV.199.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 listopada 2013 r.) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianach otrzymuje brzmienie:

 

L.p

Nazwa zadania

Plan 2013

1

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)- stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje

27.252,00

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej

11.673,00

3.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12 a)

60.000,00

 

Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

98.925,00

4

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

739.800,00

5

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

99.067,00

6

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

69.922,00

7

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

27.981,29

8

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych

347.967,71

 

Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej

1.284.738,00

 

OGÓŁEM

1.383.663,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Czesław Żdanuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-24 13:12:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-24 13:12:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-24 13:12:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony