ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIV.200.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-02 15:51:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIV.200.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.399.094 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 64.788.881 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.610.213 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.399.094 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 72.653.395 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.745.699 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
  3. przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
   1. kredyty: 6.000.000 zł,
   2. wolne środki: 3.159.320 zł;
  4. rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
   2. pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV.200.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 listopada 2013 r.

Dochody:

Rozdz.75020 i rozdz.85111 – zmiany w celu zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dzierżawy przez Szpital sp. z o.o. mienia Powiatowego.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (z opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce związane z utrzymaniem dróg oraz z tytułu dodatkowych środków (w wysokości 100.000 zł) z Nadleśnictwa Giżycko na dofinansowanie przebudowy drogi nr 1853N Talki-Pańska Wola. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty, opłacenie podatku od towarów i usług oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego projektu).

Rozdz.85395 - dotyczy dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa (23.000 zł) zakupu maszyn i urządzeń do Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wydatki:

Rozdz.71015 – dotyczy wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,

Rozdz.75411 – dotyczy wniosku o przesunięcia nadwyżki środków planowanych na pozostałe należności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP na remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.80130 – dotyczy zmian w planach projektów:

„Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,

„Podniesienia kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą ich sukcesu zawodowego”.

Rozdz.80146 – dotyczy wniosku Szkoły Policealnej o zmiany w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej oraz zmiany w planie projektu pn.: „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”.

Rozdz.80195 – dotyczy zmiany w planie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”.

Rozdz.85403 – dotyczy zmiany w planie projektu pn.: „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”.

Rozdz.85202 – dotyczy wniosku Domu Pomocy Społecznej o zmiany w związku z koniecznością zakupu kotła warzelnego gazowego i pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdz.92195 – dotyczy wniosku Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów przeglądu wokalnego.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-02 15:48:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-02 15:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-02 15:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony