ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIII.197.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-06 11:37:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIII.197.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 74.169.594 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 64.702.881 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.466.713 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.169.594 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 72.530.594 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.639.000 zł; 
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
   1. kredyty: 6.000.000 zł,
   2. wolne środki: 3.159.320 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
   2. pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Objaśnienia do uchwały Nr XXXIII.197.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 października 2013 r.

 Dochody:

Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz.75832 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z zakresie części równoważącej subwencji ogólnej.

  Dochody i wydatki:

Rozdz.80140 – dotyczy zwiększenia planu dochodów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

 Wydatki:

Dz.801, dz. 854 – dotyczy zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków tzw. „rzeczowych” oraz planu dotacji dla szkół niepublicznych z powodu wcześniejszego niedoszacowania (środki pochodzą m.in. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz uzyskanego zwrotu poniesionych wydatków z tytułu projektu realizowanego w latach poprzednich pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”).

Pozostałych zmian dokonuje się na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych (przesunięcia między paragrafami w ramach planów finansowych): Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 11:27:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 11:37:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-06 11:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony