ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXII.195.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-02 10:36:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXII.195.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 72.644.551 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 63.177.838 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 9.466.713 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 78.644.551 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 71.005.673 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 7.638.878 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
   1. kredyty: 6.000.000 zł,
   2. wolne środki: 3.159.320 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
   2. pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków na rok 2013 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Objaśnienia do uchwały Nr XXXII.195.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2013 r.

Dochody:

Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80130 – dotyczy projektu pn. „Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość” (zmiany planu w zakresie czwartej cyfry paragrafu określającej źródło finansowania projektu)

Rozdz.85403 – dotyczy projektu pn. „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (zmiany planu ogółem o kwotę 2.618 zł po uzgodnieniach z Instytucją Pośredniczącą).

Wydatki:

Rozdz.75020 – dotyczy przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych do Starostwa Powiatowego.

Rozdz.80102 – dotyczy zwiększenia dotacji dla Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej.

Rozdz.80146 – przesunięcia w planie projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim” dotyczą zakupu laptopów wcześniej ujętych jako wydatki bieżące.

Rozdz.85201 – dotyczy przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami w Placówce Rodzinnej w Zelkach oraz zwiększenia planu dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85204, 85218 i 85321 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków stażowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym w zespole ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz.85205 – dotyczy zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy rodzinnie (przesunięcia w związku z realizacją zadania przez firmę zewnętrzną).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-02 10:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-02 10:36:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-02 10:36:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony