ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 10:53:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXV/288/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 stycznia 2002 roku

w sprawie wynagrodzenia Starosty

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /tj Dz.U.z 2001 nr 142, poz. l592/ oraz na podstawie § 3 i § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. nr 61, poz. 707 ze zm./ Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lutego 2002 roku ustala się Staroście Giżyckiemu Wacławowi Strażewiczowi:

  1. wynagrodzenie zasadnicze według XX kategorii zaszeregowania w wysokości 4.200,- zł (słownie cztery tysiące dwieście),
  2. dodatek funkcyjny według 8 stawki w wysokości 1.420,- zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia),
  3. dodatek specjalny od 1 lutego 2002 r do 31 stycznia 2003 roku w wysokości 884.03- zł (osiemset osiemdziesiąt cztery i 3/100) - 15,73%

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony