ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 07:58:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXIX/325/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 maja 2002 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Giżyckim.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 roku o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach, i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. nr 105, poz. 452 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Ustala się grafik dyżurów pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Apteki w ramach grafiku pełnią dyżur całodobowy przemiennie po jednym tygodniu.
  3. Dyżur trwa od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia.
  4. W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamienić się dyżurami.
  5. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer telefonu, musi zostać podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.
  6. Apteki działające poza miastem Giżycko, nie pełniące dyżurów, wywieszają dodatkowo informację z adresem i numerem telefonu osoby pracującej w aptece, upoważnionej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2002 r.

« powrót do poprzedniej strony