ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-09 15:41:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XL/332/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 czerwca 2002 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/281/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29.01.2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym, (t.j. D.U Nr 142 z 2001 r.. poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z I996 r., poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/281/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29.01.2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkól Zawodowych w Giżycku zmienia się § l, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

"§ 1
Z dniem 1 września 2002 r. ponadpodstawową szkolę publiczną o nazwie Zespól Szkól Zawodowych w Giżycku, przy ulicy Kościuszki 16, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 2. Technikum Gastronomiczne,
 3. Liceum Zawodowe,
 4. Liceum Techniczne,
 5. Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 6. Technikum Handlowe dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 7. Gimnazjum Sportowe

przekształca się w publiczną szkolę ponadgimnazjalną o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, przy ulicy Kościuszki 16, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży,
 2. Technikum Gastronomiczne dla młodzieży, kształcące w zawodzie:
  - technik żywienia i gospodarstwa domowego
  - technik organizacji usług gastronomicznych
 3. Liceum Profilowane dla młodzieży o profilu:
  - usługowo-gospodarczym,
  - ekonomiczno-administracyjnym,
  - socjalnym
 4. Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych w formie stacjonarnej,
 5. Technikum Handlowe dla Dorosłych w formie stacjonarnej.
 6. Gimnazjum Sportowe"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony