ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-09 15:16:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA nr XL/346/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynków oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 z 1998 r., poz. 1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Giżycku.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następowała z dochodów budżetowych objętych planami finansowymi na lata 2002-2005, a w szczególności z części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4

Szczegółowe warunki zaciągnięcia pożyczki określi umowa pożyczki.

§ 5

Uchyla się Uchwałę nr XXXVII/312/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na rok 2002 dochodach budżetu powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

« powrót do poprzedniej strony