ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-09 15:14:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA nr XL/347/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj - Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1592) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się o kwotę 190.000 zł, z tym:
dz. 900, rozdz. 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność), § 077 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości) - o 190.000 zł

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 r. dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się o kwotę 190.000 zł, w tym:
Dz. 757, rozdz. 75704 (obsługa długu publicznego - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego), § 8020 (wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych)

W związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Giżycku

§ 3

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-2 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 33.907.544 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 36.157.544 zł
  Deficyt 2.250.000 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  - kredyt bankowy w wysokości. 1.850.000 zł
  - Pożyczka z WFOŚiGW w wys. 400.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 300.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu (100.000 zł) oraz pożyczki (200.000 zł)
 2. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r. i podlega publikacji.

« powrót do poprzedniej strony