ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA nr II/17/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-08 15:07:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr II/17/2002
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 03 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1592) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 z 1998 r., poz.1014 z poźn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W planie dochodów budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o kwotę 92.860 zł, w tym:

 1. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe), § 097 (wpływy z różnych dochodów) - o 50.000 zł
  tytułem udziału Nadleśnictwa Borki w kosztach remontu drogi Jeziorowskie - Podleśne
 2. dz. 630, rozdz. 63001 (turystyka - ośrodki informacji turystycznej), § 643 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) - o 22.750 zł
  tytułem dotacji celowej w ramach kontraktu wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie Powiatowych Ośrodków Informacji i Promocji Turystycznej"
 3. dz. 750, rozdz. 75095 (administracja publiczna - pozostała działalność) - o § 097 (wpływy z różnych dochodów) - o 10.000 zł
  tytułem dochodów pozyskanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 4. dz. 851, rozdz. 85154 (ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi), § 233 (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) - o 8.000 zł
  tytułem dotacji na zadania pn. „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej"
 5. dz.801, rozdz. 80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność), § 213 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) - o 1.200 zł
  tytułem dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 6. dz. 853, rozdz. 85326 (opieka społeczna - ośrodki adopcyjno- opiekuńcze), § 083 (wpływy z usług) - o 700 zł
  tytułem dochodów pozyskanych przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy
 7. dz. 853, rozdz. 85395 (opieka społeczna - pozostała działalność), § 092 (pozostałe odsetki) - o 210 zł
  dotyczy odsetek bankowych od środków z dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy system opieki nad dzieckiem i rodziną - profilaktyka i terapia rodzin w powiecie giżyckim"

§ 2

W planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zwiększeń się o łączną kwotę 92.860 zł, w tym:

 1. dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe), § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 50.000 zł
  z przeznaczeniem na remont drogi Jeziorowskie - Podleśne
 2. dz. 630, rozdz. 63001 (turystyka - ośrodki informacji turystycznej), § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych) - o 22.750 zł
 3. dz. 750, rozdz. 75095 (administracja publiczna - pozostała działalność) - o 10.000 zł, w tym:
  1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 5.000 zł
  2. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 5.000 zł
 4. dz. 851, rozdz. 85154 (ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - o 8.000 zł, w tym:
  1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 5.000 zł
  2. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 3.000 zł
 5. dz. 801, rozdz. 80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność), § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - o 1.200 zł
 6. dz. 853, rozdz. 85326 (opieka społeczna - ośrodki adopcyjno- opiekuńcze) - o 700 zł, w tym:
  1. § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 500 zł
  2. § 4410 (podróże służbowe krajowe) - o 200 zł
 7. dz. 853, rozdz. 85395 (opieka społeczna - pozostała działalność), § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - o 210 zł

§ 3

Ponadto w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2002 dokonuje się następujących zmian w dz. 600, rozdz. 60014 (transport i łączność - drogi publiczne powiatowe):

 1. zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, w tym:
  1. § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - o 10.000 zł
 2. zwiększa się o kwotę 10.000 zł, w tym:
  1. § 4300 (zakup usług pozostałych) - o 10.000 zł
   z przeznaczeniem na remont drogi Jeziorowskie - Podleśne

§ 4

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 1-3 dochody budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 35.718.532 zł
  Wydatki budżetu powiatu na rok 2002 wynoszą: 38.496.604 zł
  Deficyt 2.778.072 zł
  Źródło pokrycia deficytu:
  - kredyt bankowy w wysokości 1.850.000 zł
  - Kredyt bankowy w wysokości 250.000 zł
  - Pożyczka z WFOŚiGW w wys. 400.000 zł
  Nadwyżkę w wysokości 100.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu
  Na pokrycie zwiększonych wydatków angażuje się wolne środki w Wysokości: 278.072 zł
 2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zestawienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2002 r. i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-08 15:07:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-08 15:07:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-08 15:07:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony