ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 14:57:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXIII/189/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 stycznia 2001 roku

w sprawie wyrażenia stanowiska o zwolnieniu z podatku od nieruchomości Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Giżycku i Węgorzewie.

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Giżycku Nr III/3/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Giżyckiego (op. Dz. Urz. Woj. W-M. Nr 4 poz. 19 z 1999 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Rada Powiatu w Giżycku zwraca się do Rad Miejskich w Giżycku i Węgorzewie z prośbą o zwolnienie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Giżycku i Węgorzewie z podatku od nieruchomości.
  2. Rada Powiatu wyraża stanowisko, iż organy samorządów lokalnych w Powiecie Giżyckim znając dramatyczną sytuację finansową szpitali, świadczących usługi dla naszych mieszkańców, wyrażą zgodę na zwolnienie ich z wyżej wymienionego podatku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony