ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-30 14:49:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXIII/194/2001
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 30 stycznia 2001 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Powiatu Giżyckiego z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego Nr 4, poz. 19 z dnia 25.01.1999 r., zm.: Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 26, poz. 411 z dnia 27.04.2000 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór Pana Wacława Kolinko na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Giżyckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony