ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color = "red">Uchwała nr XIX/159/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2000 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego - straciła moc uchwałą nr XXIX/235/2005 z dnia 26.04.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:31:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIX/159/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2000 r

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 98 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455), zwanego dalej "rozporządzeniem", uchwala się. co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za warunki pracy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się regulamin określający sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:31:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:31:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 13:02:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony