ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color = "red">Uchwała nr XIX/161/2000 r Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - straciła moc uchwałą nr XXVII/180/2005 z dnia 01.03.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:24:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIX/161/2000 r
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2000 r

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. Nr 56 z 1997 r., poz. 357 z późn. zm.) Uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie wobec nauczycieli szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania i organizacji pracy szkoły, placówki jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
  1. odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
  2. wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół średnich,
  3. przerwami w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, dłuższych niż 2 tygodnie.
 2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin dydaktycznych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar godzin w ciągu roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 2 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin przekraczać z tego tytułu 1,25 etatu.
 4. Plan zajęć ustalony wg zasad określonych w ust. 2 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 2

 1. Nauczycielom, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin - godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony wg zasad ustalonych w § l ust. 2.
 2. Nauczycielom, którzy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze zajęć i realizują różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, należy w umowie o pracę określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
 3. Godziny zajęć, przydzielone w planie organizacyjnym, a nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienionych w § 1 ust. 1, traktuje się przy rocznym rozliczeniu godzin jak godziny zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 1 w rozumieniu tej uchwały.
 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2000 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:24:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 13:05:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony