ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color = "red">Uchwała nr XIX/162/2000 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego - straciła moc uchwałą nr XXVII/180/2005 z dnia 01.03.2005 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-23 09:22:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIX/162/2000
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2000 r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. Nr 56 z 1997 r., poz. 357 z późn. zm. ostatnia zm. Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) Uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach ponadpodstawowych, specjalnych i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela do wymiaru zajęć określonych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


- 7 godzin
- 5 godzin
- 3 godziny

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
- od 12 do 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów


- 9 godzin
- 7 godzin

3.

Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego, liczącego:
- do 10 oddziałów
- od 11 do 20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów


- 8 godzin
- 6 godzin
- 2 godziny

4.

Dyrektor centrum kształcenia praktycznego

3 godziny

5.

Kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół

4 godziny

6.

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego we wszystkich typach szkół

6 godzin

7.

Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

10 godzin

8.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

4 godziny

9.

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

8 godzin

10.

Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym liczącym:
- do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków- 10 godzin
- 8 godzin

11.

Kierownik bursy szkolnej, liczącej:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków


- 10 godzin
- 8 godzin
- 6 godzin

12.

Kierownik internatu, szkolnego schroniska młodzieżowego, liczącego:
- do 140 wychowanków
- od 141 do 200 wychowanków
- powyżej 200 wychowanków

Zastępca kierownika internatu, schroniska powyżej 200 wychowanków- 12 godzin
- 10 godzin
- 8 godzin

12 godzin

13.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego

6 godzin

14.

Dyrektor domu dziecka, liczącego:
- do 40 wychowanków
- od 41 do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków

Wicedyrektor placówki:
- do 70 wychowanków
- powyżej 70 wychowanków


- 8 godzin
- 6 godzin
- 4 godziny


- 10 godzin
- 8 godzin

15.

Dyrektor pałacu młodzieży

4 godziny

16.

Dyrektor młodzieżowego domu kultury

6 godzin

17.

Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej

10 godzin

 

 

§ 2

Z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypadkach zwolnić na okres 1 roku szkolnego Dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze. Dotyczy to tych przypadków, gdzie szczególne warunki funkcjonowania placówki oświatowej powodują znaczne zwiększenie zadań wynikających z funkcji kierowniczej.

§ 3

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo.

§ 4

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2000 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:22:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:22:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-14 13:06:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony