ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr III/5/98 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-10 10:39:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr III/5/98
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Na podstawie art 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) w związku z art 1 ust. 1 ustawy z dn. 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz. 631) w związku z art. 2a ust. 1 pkt 7, art. 11a ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414 z 1998r.) Rada Powiatu w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę budżetową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

§ 2

Do zadań jednostki należy w szczególności:

 1. organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
 2. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 3. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu, przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą, pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność,
 4. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 5. finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 6. organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 7. pomoc w integracji ze środowiskiem oraz przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,
 8. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 9. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w majątek,

§ 4

Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku określa regulamin organizacyjny jednostki.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1999 r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jarocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-10 10:29:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-10 10:39:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-10 10:54:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony