ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color ="red">UCHWAŁA Nr XXIII.148.2012 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego - uchylona uchwałą nr XXX.180.2013 z 27.06.2013 </font>

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-21 12:14:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIII.148.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Giżycka, Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Wójta Gminy Giżycko, Wójta Gminy Kruklanki, Wójta Gminy Miłki, Wójta Gminy Wydminy oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 
 1. Ustala się grafik dyżurów w 2013 r., pełnionych przez apteki ogólnodostępne położone na terenie Powiatu Giżyckiego, umożliwiający dostępność świadczeń w porze nocnej oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Ilekroć w uchwale mowa o:
  1. dyżurze – należy przez to rozumieć czas pracy apteki poza godzinami pracy określonymi w załączniku nr 1 do uchwały,
  2. święcie – należy przez to rozumieć dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.), inny niż niedziela;
 3. Dyżur danej apteki rozpoczyna się w dniu wskazanym w grafiku dyżurów zgodnie z załącznikiem nr 2, natomiast kończy się dnia następnego, wg następujących reguł:
  1. od poniedziałku do piątku w godz. 21.30 do 07.00 dnia następnego;
  2. w soboty w godz. 21.00 do 08.00 dnia następnego;
  3. w niedziele w godz. 20.00 do 07.00 dnia następnego;
  4. w dni przedświąteczne w godz. 21.30 do 09.00 dnia następnego;
  5. w święta, po których następuje dzień roboczy w godz. 15.00 do 07.00 dnia następnego;
  6. w święta, po których następuje kolejne święto w godz. 15.00 do 09.00 dnia następnego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XX.130.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof paternoga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 11:43:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 12:14:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 14:13:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony