ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-03 14:25:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zajmuje się obsługą archiwum zakładowego.
Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:
1. Przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych, w tym na nosniku papierowym ze składu chronologicznego oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
2. Przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji,
3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego,
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań.
« powrót do poprzedniej strony