ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-16 11:29:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011, nr 94, poz. 551 ze zm.) ustalono krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 – 2005. Zgodnie z art. 10 tej ustawy jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, powinna stosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej, którymi są:
 1. umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3.  wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;
 4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 5. sporządzenie audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.
O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

I. Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Giżycku stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 1. zakup chłodziarki Zanussi ZBA 3160 A, która posiada klasę energetyczną A oraz zakup chłodziarki Electrolux ERN 16510, która posiada klasę energetyczną A+,
 2. posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla dwóch nieruchomości Powiatu Giżyckiego: nieruchomość na ul. Wyzwolenia 2, nieruchomość na ul. Bohaterów Westerplatte 4.
II. W 2014 roku i na początku 2015 roku Starostwo Powiatowe w Giżycku zastosowało następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 1. Zakup samochodu osobowego charakteryzującego się normą emisji spalin – Euro 5 oraz wielkością emisji dwutlenku węgla: 139 g/km.
 2. Miarą efektywności energetycznej systemu grzewczego budynku przy ul. Wyzwolenia 2 była zmiana sposobu zasilania. Zmiana polegała na odłączeniu źródła ciepła kotła gazowego o mocy 250 kW i wbudowaniu węzła cieplnego pośredniego jednofunkcyjnego o mniejszej mocy, tj. 92 kW wraz z przyłączem cieplnym podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zamontowano samoregulacyjną pompę obiegową centralnego ogrzewania o bardzo małym poborze energii elektrycznej oraz zamontowano regulację pogodową węzła cieplnego. Dzięki temu polepszyła się sprawność eksploatacyjna, ponieważ kocioł był już wyeksploatowany. Poprawiła się sprawność akumulacji, węzeł cieplny nie traci tyle ciepła do pomieszczenia kotłowni, co kocioł gazowy. Poprawiła się sprawność przesyłu, regulacji i wykorzystania ciepła poprzez montaż regulacji pogodowej, która spowodowała możliwość obniżenia ogrzewania w dni wolne od pracy oraz w godzinach niepracujących. W konsekwencji w/w działania technologiczne przełożyły się na efekty energetyczno – ekonomiczne.
 3. Wymiana sprzętu komputerowego na urządzenia o niskim zużyciu energii w budynkach Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 4. Wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne LED w pomieszczeniu o powierzchni 94,8 m2 w budynku przy ul. Wyzwolenia 2, stanowiącym własność Powiatu Giżyckiego.
« powrót do poprzedniej strony