ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja nt. efektywności energetycznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-16 11:29:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831), jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 
 1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji lub ich modernizacja;
 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
 
O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 1. Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Giżycku stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
 
 1. zakup chłodziarki Zanussi ZBA 3160 A, która posiada klasę energetyczną A oraz zakup chłodziarki Electrolux ERN 16510, która posiada klasę energetyczną A+,
 2. posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla dwóch nieruchomości Powiatu Giżyckiego: nieruchomość na ul. Wyzwolenia 2, nieruchomość na ul. Bohaterów Westerplatte 4.
 
       II. W 2014 roku i na początku 2015 roku Starostwo Powiatowe w Giżycku zastosowało następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
 
 1. Zakup samochodu osobowego charakteryzującego się normą emisji spalin – Euro 5 oraz wielkością emisji dwutlenku węgla: 139 g/km.
 2. Miarą efektywności energetycznej systemu grzewczego budynku przy ul. Wyzwolenia 2 była zmiana sposobu zasilania. Zmiana polegała na odłączeniu źródła ciepła kotła gazowego o mocy 250 kW i wbudowaniu węzła cieplnego pośredniego jednofunkcyjnego o mniejszej mocy, tj. 92 kW wraz z przyłączem cieplnym podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zamontowano samoregulacyjną pompę obiegową centralnego ogrzewania o bardzo małym poborze energii elektrycznej oraz zamontowano regulację pogodową węzła cieplnego. Dzięki temu polepszyła się sprawność eksploatacyjna, ponieważ kocioł był już wyeksploatowany. Poprawiła się sprawność akumulacji, węzeł cieplny nie traci tyle ciepła do pomieszczenia kotłowni, co kocioł gazowy. Poprawiła się sprawność przesyłu, regulacji i wykorzystania ciepła poprzez montaż regulacji pogodowej, która spowodowała możliwość obniżenia ogrzewania w dni wolne od pracy oraz w godzinach niepracujących. W konsekwencji w/w działania technologiczne przełożyły się na efekty energetyczno – ekonomiczne.
 3. Wymiana sprzętu komputerowego na urządzenia o niskim zużyciu energii w budynkach Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 4. Wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne LED w pomieszczeniu o powierzchni 94,8 m2 w budynku przy ul. Wyzwolenia 2, stanowiącym własność Powiatu Giżyckiego.
 
       III. W 2016 roku i na początku 2017 roku Starostwo Powiatowe w Giżycku zastosowało następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
 
 1. Wymiana sprzętu komputerowego na urządzenia o niskim zużyciu energii w budynkach Starostwa Powiatowego w Giżycku (październik 2016: zakup 10 szt. komputerów stacjonarnych, 9 monitorów i 1 notebooka).
 2. Wymiana świetlówek na świetlówki energooszczędne LED w pomieszczeniu o powierzchni 16 m2 w budynku przy ul. Wyzwolenia 2, stanowiącym własność Powiatu Giżyckiego.
 
 
« powrót do poprzedniej strony