ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-27 14:52:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

PODMIOTY Z TERENU POWIATU GIŻYCKIEGO UPRAWNIONE DO PROWADZENIA PRAC POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZGODNIE Z DECYZJĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI

 

Lp.

Podmiot

Kody odpadów, na których wytwarzanie podmiot posiada pozwolenie

Obszar prowadzenia działalności

1

Spółdzielnia Wielobranżowa Niegocin
ul. Mazurska 3, Giżycko

15 02 02*
17 01 02
17 06 01*

cały kraj z wyłączeniem terenów zamkniętych*

2

Zakład Remontowo-Budowlany S.C.
Robert Zbigniew Wołczek,
ul. Świerczewskiego 10, Ryn

17 06 01*
17 06 05*

cały kraj z wyłączeniem terenów zamkniętych*

3.

STACH-BUD Stanisław Kukis
ul. Zakole 14, 11-500 Giżycko

17 06 01*
17 06 05*

województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem terenów zamkniętych*

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BUŁATECKI"
ul. Koszarowa 5A, 11-500 Giżycko
tel. (87) 429 19 01
17 06 01*
17 06 05*
17 02 01
17 03 80
cały kraj z wyłączeniem terenów zamkniętych*

 

Teren zamknięty - rozumie się przez to teren, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa określone przez właściwych ministrów działce kierowników urzędów centralnych np. poligon, jednostki wojskowe.

Pełna lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających AZBEST zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami znajduje się na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA /Odpady/opakowania/azbest/ Firmy usuwające AZBEST.

« powrót do poprzedniej strony