ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2011-04-06 09:59:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VI/42/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana M. S. z dnia 14 marca 2011 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienie skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło żadnych zarzutów zawartych w skardze.

W dniu 6.12.2010 r. została z Panem M. S. zawarta umowa nr RP-200/42/DZ/2010 w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na zakup narzędzi i maszyn niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 512 ze zm.) „Bezrobotny zobowiązany jest do wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-tego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego”.

Ze złożonego przez Pana S. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że działalność rozpoczął 10.12.2010 r. Zgodnie z w/w warunkiem umowy, ostatecznym terminem wydatkowania otrzymanych środków był 09.01. 2011 r. W dniu 03.01.2011 r. Pan M. S. złożył prośbę o przedłożenie terminu wydatkowania otrzymanych środków do 31.01.2011 r. przedstawiając powód: „okres świąt, okres remontów, a także ciężka zima”. W dniu 4.01.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do Pana S. z pismem o chociażby częściowe rozliczenie wydatkowanych środków Funduszu Pracy do dnia 10.01.2011 r. W dniu 12.01.2011 r. Zainteresowany wnioskował ponownie o przedłużenie terminu wykorzystania środków, przedstawiając w załączeniu zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy w dniach 7.01-17.01.2011 r., na co PUP wyraził zgodę – Aneks nr 1 z 19.01. 2011 r. przedłużający termin wydatkowania otrzymanych środków do 31.01.2011 r. W dniu 20.01.2011 r. Pan S. przedstawił PUP kolejne zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy w dniach 18.01-02.02.2011 r. W dniu 03.02.2011 r. Pan S. ponownie wnioskował o kolejne przedłużenie terminu rozliczenia przyznanych środków do 14.02.2011 r. PUP wyraził zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia do wskazanego przez Pana S. dnia, podpisując Aneks nr 2.

Ze złożonego przez Pana M. S. w dniu 14.02.2011 r. rozliczenia wydatkowanych środków wynika, iż została wydatkowana kwota 17.777,98 zł, czyli o 1.322,02 zł mniej, niż wynika z podpisanej umowy. W związku z powyższym różnicę wraz z odsetkami należy zwrócić PUP. W dniu 24.01.2011 r. PUP podpisał z Panem S. Aneks nr 3 do umowy zobowiązujący do zwrotu kwoty 1.358,28 zł (1.322,02 zł + odsetki) oraz zwrócił się z prośbą do Pana S. o dostarczenie not korygujących do błędnie wystawionych faktur.

Dnia 07.03.2011 r. Pan S. wnioskuje o odstąpienie od konieczności dostarczenia not korygujących oraz umożliwienie dokonania zaplanowanych zakupów. Po konsultacji z Radcą Prawnym pismem z 21.03.2011 r. PUP poinformował stronę, że przyjmuje złożone faktury za wystarczające do rozliczenia środków otrzymanych w ramach umowy tj. do kwoty 17.777,98 zł bez konieczności dostarczenia skorygowanych faktur.

W związku z powyższym należy uznać skargę Pana S. za bezzasadną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-06 09:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-06 09:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-24 13:40:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony