ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color = "red">Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku - uchylona uchwałą nr XVII.101.2012 z 26.04.2012 </font>

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-01 15:42:33 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr V/33/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 24 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Giżycku, Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały nr XLIV/257/2010 Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku dokonuje się następujących zmian:

 1. zmienia się § 8, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

㤠8

Do zakresu działań Wicestarosty należy:

 1. wykonywanie czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę;
 2. pełnienie funkcji kierownika Starostwa w czasie nieobecności Starosty lub w razie wynikającej z innej przyczyny niemożliwości pełnienia obowiązków przez Starostę;
 3. nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych zgodnie ze strukturą Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych ustalonych przez Starostę."
 1. zmienia się w § 11 ust. 1 pkt 8, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„8) Wydział Komunikacji Społecznej i Obsługi Zarządu - WKS”.

 1. w § 19 w ust. 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.

 1. w § 20 w zakresie zadań podstawowych Stanowiska ds. Kadr skreśla się pkt 9; dotychczasowy pkt 10 oznacza się jako pkt 9.

 1. zmienia się § 24, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

㤠24

Wydział Komunikacji Społecznej i Obsługi Zarządu - „WKS”

Realizuje zadania w zakresie komunikacji społecznej, strategii powiatu, koordynacji działań pozyskiwania funduszy pomocowych, współpracy powiatu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promocji zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi Zarządu”.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań związanych z komunikacją społeczną,
  2. przygotowywanie informacji i prezentacji z zakresu realizowanych zadań powiatu, w tym strony internetowej Starostwa,
  3. monitorowanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4. przygotowywanie konsultacji społecznych, zbieranie opinii mieszkańców w sprawach związanych z realizacją zadań powiatu,
  5. organizowanie spotkań i konferencji inicjowanych przez Zarząd Powiatu,
  6. opracowywanie i monitorowanie strategii powiatu i innych wieloletnich programów,
  7. koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  8. prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych,
  9. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych przyznawanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne,
  10. współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami Starostwa oraz regionalnymi organizacjami w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych,
  11. pomoc przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne,
  12. ewidencjonowanie wniosków składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne o środki pomocowe,
  13. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek,
  14. prowadzenie spraw związanych z obsługą funkcji właścicielskich powiatu dotyczących placówek ochrony zdrowia,
  15. realizowanie zadań związanych z promocją zdrowia,
  16. koordynowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  17. obsługa pracy Zarządu Powiatu w zakresie protokółowania, rejestracji uchwał, przekazywania ich do realizacji i sprawozdawczości.”
 1. w § 28 w ust. 1 dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

„36) realizacja zadań związanych z przejmowaniem na własność powiatu pojazdów usuniętych z drogi.”

 1. w § 29 zmienia się pkt 1, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzanie półrocznych planów kontroli Starostw Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu,”

 1. skreśla się § 54,

 2. zmienia się załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, stanowiący schemat organizacyjny Starostwa, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-01 15:41:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-01 15:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 14:40:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony