ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Informacja ogłoszona dnia 2011-01-31 13:11:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IV/31/2011
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  3. zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości: 73.709.808 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości: 62.415.643 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości: 11.294.165 zł,
  2. plan wydatków ogółem w wysokości: 77.718.825 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące wydatków wysokości: 64.675.803 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.043.022 zł,
  3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.009.017 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami budżetu:
   1. kredyt y: 3.241.357 zł
   2. wolne środki: 767.660 zł,
  4. przychody budżetu: 7.663.177 zł, w tym:
   1. wolne środki: 2.699.816 zł,
   2. kredyty: 4.963.361 zł,
  5. rozchody budżetu: 3.654.160 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 2.654.160 zł,
   2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł.
 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł ;
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.241.357 zł ;
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.722.004 zł
 4. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3.
 5. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011 , po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2011 § 10 otrzymuje brzmienie:

 1. Rezerwę ogólną w wysokości 466.485 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 738.429 zł, z tego na:
  1. 154.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 307.968 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  3. 204.729 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853),
  4. 71.732 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

 

Objaśnienia:

Zmiany proponowane w budżecie powiatu na rok 2011 związane są z:

 1. przedłużeniem do końca stycznia 2011 r. realizacji projektu pn.”Promowanie wizerunku pogranicza litewsko-polskiego”, co powoduje konieczność zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.106 zł
 2. zmianą od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacji budżetowej, co powoduje konieczność przeniesienia dochodów i wydatków zaplanowanych w paragrafach z dotychczasową czwartą cyfrą „8” na cyfrę „7”
 3. zwiększenia rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym z uwagi na niespełnianie ustawowego zapisu o tworzeniu tej rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (jest 0,48%). Dokonuje się tego poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Po proponowanych zmianach suma rezerw nie ulega zmianie.

Zmiana pozostałych załączników jest konsekwencją zmian opisanych w pkt. 1) – 3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-31 13:08:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-31 13:11:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-31 13:11:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony