ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-09-01 08:44:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XLIV/257/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.1592 ze zm.),na wniosek Zarządu Powiatu w Giżycku, Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Starostwa Powiatowego w Giżycku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXVII/315/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26.03.2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku (zmiany: uchwała Rady Powiatu XL/336/2002; VI/47/2003; XII/87/2003; XXVIII/217/2005).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony