ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-29 15:34:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXVIII/232/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się miesięczne diety ryczałtowe radnych powiatowych w następującej wysokości:
  1. 1.400 zł - Przewodniczącemu Rady Powiatu w Giżycku,
  2. 700 zł - Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Giżycku.
 2. Ustala się diety radnych za posiedzenia w następującej wysokości:
  1. 245 zł - nieetatowym Członkom Zarządu za udział w posiedzeniach Zarządu,
  2. 245 zł - Przewodniczącym Komisji za posiedzenie Komisji, Wiceprzewodniczącym Komisji prowadzącym posiedzenie w zastępstwie,
  3. 175 zł - Radnym za udział w sesji Rady Powiatu i w posiedzeniach Komisji.
 3. Łączna wysokość diety Radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709).
 4. Radnym wymienionym w ust.1 pkt 1 i 2 nie przysługują diety wymienione w ust. 2.
 5. Miesięczne diety ryczałtowe nie przysługują, jeżeli radny nie bierze udziału w żadnym posiedzeniu organów powiatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Z tytułu podróży służbowej Radnym przysługuje, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem stanowiących 50% stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu nr IV/6/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (zmiany: uchwała nr V/8/99 z 23 marca 1999 r.; uchwała nr XX/167/2000 z dnia 26 września 2000 r.; uchwała nr XXII/183/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lutego 2010 roku.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-29 15:22:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-29 15:34:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-29 15:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony