ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-29 15:34:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXVIII/233/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001r., poz.1592 z późn.zm.), art.211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2010 uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/227/2009 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2010 poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.643.905 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.834.982 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2010 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości: 71.527.860 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości: 53.717.624 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości: 17.810.236 zł.
  2. plan wydatków ogółem w wysokości: 76.983.377 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące wydatków wysokości: 56.427.080 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości: 20.556.297 zł.
  3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 5.455.517 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu zgodnie z pkt.4
  4. przychody budżetu: 7.077.521 zł, w tym:
   • wolne środki: 7.077.521 zł
  5. rozchody budżetu: 1.622.004 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 722.004 zł,
   2. wykup obligacji powiatowych: 900.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2010, po zmianach zawiera załącznik nr 2.
 4. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Plan pozostałych wydatków majątkowych – dotacji na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2010, po zmianach zawiera załącznik nr 4
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2010, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 7. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowi Giżyckiemu na rok 2010, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 8. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010 , po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 9. Prognozowaną sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2010 r. i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-29 15:18:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-29 15:34:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-29 15:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony