ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Giżyckiemu

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-29 15:34:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XXXVIII/234/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przekazania skargi Staroście Giżyckiemu

Na podstawie art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się skargę Pana I. Ż. z dnia 8 stycznia 2010 r. na wydany tytuł wykonawczy za nieuiszczenie opłaty za udostępnione dokumenty dotyczące obowiązujących Zarządzeń Starosty Giżyckiego zażądane w trybie ustawy dostęp do informacji publicznej do rozpatrzenia Staroście Giżyckiemu.

U Z A S A D N I E N I E

Skarżący w dniu 11 stycznia 2010 r. wniósł skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na wystawiony przez Starostę Giżyckiego tytuł wykonawczy w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji za nie uiszczenie opłaty za udostępnione, przekształcone dokumenty zażądane w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Regionalna Izba Obrachunkowa uznając się za niewłaściwą do rozpoznania sprawy przekazała skargę w dniu 20 stycznia 2010 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Giżycku do rozpatrzenia na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarżący równocześnie w dniu 8 stycznia 2010 r. wniósł na wymieniony tytuł wykonawczy skargę do Sądu Administracyjnego, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku.

W postępowaniu egzekucyjnym na doręczony odpis tytułu wykonawczego przysługuje zobowiązanemu prawo wniesienia zarzutu do prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 ze zm.).

Skarżący skorzystał z tego prawa wnosząc w dniu 8 stycznia 2010 r. zarzuty do organu egzekucyjnego.

Starosta Giżycki, jako wierzyciel w tej sprawie na wniosek organu egzekucyjnego wydał w dniu 19 stycznia 2010 r. nieostateczne postanowienie o uznaniu zarzutów za nieuzasadnione i przesłał je skarżącemu z pouczeniem o możliwości wniesienia na nie zażalenia. Skarżący wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na wydane postanowienie. Sprawa jest w toku.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 234 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego skarga skierowana w sprawie , w której toczy się postępowanie egzekucyjne w administracji podlega rozpatrzeniu w toku tego postępowania.

A zatem w niniejszej sprawie zgodnie z powołanym przepisem 234 pkt 1 ustawy skargę należy przekazać według właściwości rzeczowej do rozpatrzenia Staroście Giżyckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-29 15:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-29 15:34:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-29 15:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony