ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-31 12:22:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr III/17/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.

Na podstawie art. 90a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. podwyższa się wysokość kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, określonych w art. 78 ustawy o pomocy społecznej, w następujący sposób:

 • art. 78 ust. 3 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 50 % podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 20 % podstawy.
 • art. 78 ust. 4 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości nie niższej niż:
  1. 70 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia,
  2. 90 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. 70 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. 70 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178),
  5. 90 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 30 % podstawy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« powrót do poprzedniej strony