ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-03 12:42:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr I/7/2010 r.
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 2 grudnia 2010 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Powiatu Giżyckiego stanowiącego załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 59, poz. 914 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się radnego Mieczysława Cimocha na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Krystyna Kralkowska

 

« powrót do poprzedniej strony