ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLVI/278/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2010-11-03 10:24:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała  nr XLVI/278/2010
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.”c” Ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,Nr 142,poz.1592 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1240 z późn. zmianami) Rada  Powiatu  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt  długoterminowy w łącznej kwocie 1.932.156 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

 1. na projekt pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku” w wysokości 1.046.391 zł
 2. na projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko-Pierkunowo” w wysokości 622.496 zł,
 3. na projekt pn. „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii” w wysokości 263.269 zł

§ 2

Spłata kredytu  długoterminowego  nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r. ze środków europejskich stanowiących  bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją projektów, o których mowa w § 1.

§ 3

Upoważnia  się  Zarząd Powiatu  do złożenia zabezpieczenia  kredytu  wraz  z  odsetkami w formie weksla „in blanco”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu.

 

Objaśnienia:

W związku z realizacją w/w projektów jawi się konieczność zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie Powiatu brak jest środków własnych, które mogłyby zostać przeznaczone na opłacenie części u unijnej co powoduje powiększenie deficytu. Będzie to kredyt długoterminowy, tj. wykraczającego poza rok budżetowy 2010, który zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu wydatków, tj.nie później niż do końca 2011 r.

Przedmiotem wyprzedzającego finansowania są na następujące projekty:

 1. realizowany wspólnie z Gminą Miejską Giżycko projekt pn.”Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego” - na rok 2010 r. przewidziane są wydatki w kwocie 1.494.844 zł, z czego 1.046.391 zł (70%) objęte będzie dofinansowaniem ze środków europejskich a 448.453 zł (30%) stanowi wkład własny, który zostanie przekazany Powiatowi przez Gminę.
  Wkład unijny zostanie przekazany przez Instytucję Zarządzającą (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w formie refundacji poniesionego wydatku.
 2. realizowany wspólnie z Gminą Giżycko projekt pn.”Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko-Pierkunowo” - na rok 2010 r. przewidziane są wydatki w kwocie 978.208 zł, z czego 622.496 zł (64%) objęte będzie dofinansowaniem ze środków europejskich a 355.712 zł (36%) stanowi wkład własny, który zostanie przekazany Powiatowi przez Gminę.
  Wkład unijny zostanie przekazany przez Instytucję Zarządzającą (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w formie refundacji poniesionego wydatku.
 3. w ramach projektu pn.Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii” kwota niezbędna do realizacji zaplanowanych na rok 2010 wydatków, stanowiąca udział środków unijnych wynosi 263.269 zł. Po weryfikacji wniosku o płatność środki wpłyną do Powiatu w roku 2011 r.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-03 09:38:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-03 10:24:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-03 10:24:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony