ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XVI/105/2008 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. <font color="blue"> - zmieniona uchwałami nr XVIII/112/2008, XXIII/138/2008, XXV/144/2008</font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-25 14:41:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XVI/105/2008
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.

 

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz 92) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w 2008 r. następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

L.p

Nazwa zadania

Plan 2008

1

2

3

1

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

30.000,00

2

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

125.000,00

3

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)

5.000,00


4

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

140.000,00

5

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art. 26f)

20.000,00

6

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)

7.406,00


Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

327.406,00

7

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

670.700,00

8

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

130.000,00

9

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

245.000,00

10

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

30.000,00

11

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych

300.000,00


Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej

1.375.700,00


OGÓŁEM

 

1.703.106,00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-25 14:41:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-25 14:41:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-06 12:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony