ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr IV/39/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 r.

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-02 14:41:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IV/39/2007
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 r.

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art.173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.234.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 § 2

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.123.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013 w wysokości 6.927.667 zł, z tego na 2007 r. w wysokości 5.127.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 971.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.354.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 3

 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 111.262 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 111.262 zł,
 2. Przychody budżetu w wysokości 4.482.373 zł, rozchody w wysokości 4.593.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 244.635 zł,
 2. celową w wysokości 369.208 zł, z przeznaczeniem na:
  1. wzrost wynagrodzeń, w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę oraz zakup wyposażenia i remonty w jednostkach oświatowo-wychowawczych w wysokości 77.678zł,
  2. wzrost wynagrodzeń, w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę oraz zakup wyposażenia i remonty w jednostkach opieki społecznej w wysokości 291.530 zł,

 § 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

 § 6

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 2.003.105 zł; wydatki - 2.003.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –1.354.294 zł; wydatki - 1.354.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 2.623.333 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 934.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 § 8

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1. przychody - 130.000 zł,
  2. wydatki - 370.000 zł,
 2. zgodnie z załącznikiem nr 11.
 3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody - 340.000 zł,
  2. wydatki - 417.000 zł,
 4. zgodnie z załącznikiem nr 12.

 § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł każdorazowo w trakcie roku budżetowego,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie 4.593.635 zł.

 § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł każdorazowo w trakcie roku budżetowego,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,
 5. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 § 11

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-02 14:39:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-02 14:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-02 14:41:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony