ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2007

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-03-02 14:27:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr V/45/2007
Rady Powiatu Giżyckiego
z dnia 1 marca 2007 r.

 

  w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007

 Na podstawie art.12 pkt.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1592 z późn. zm.), art.184 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 § 1

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2007 uchwalonym Uchwałą nr VI/39/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 951 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
  2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 951 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2007 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości:  46.235.793 zł
  2. plan wydatków ogółem w wysokości: 46.124.531 zł
  3. nadwyżka w wysokości: 111.262 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów
  4. przychody budżetu: 4.482.373 zł, w tym:
   1. pożyczki na prefinansowanie: 3.428.756 zł
   2. wolne środki: 1.053.617 zł
  5. rozchody budżetu: 4.593.635 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.014.879 zł
   2. spłaty pożyczek: 150.000 zł
   3. spłaty pożyczek na prefinansowanie: 3.428.756 zł
 3. Zestawienie pozostałych wydatków inwestycyjnych na rok 2007, po zmianach zawiera załącznik nr 2.
 4. Wydatki na rok 2007 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2007 r. i podlega publikacji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony